To contact us CLICK HERE
View Kalimpong News at http://kalimpongnews.net/newz/
Citizen reporters may send photographs related to news with proper information to newskalimpong@gmail.com

Sunday, February 6, 2011

Advt : New Nepali Book in the offing

हीरा छेत्रीको पुस्तक 
भारतका तीन विश्वविद्यालायमा मान्यताप्राप्त शोधग्रंथ 
भारतेली नेपाली 
पत्र - पत्रिकाको शताब्दी १८८७-१९८६ 
-को 
दोस्रो अनि संशोधित संस्करण बजारमा शीघ्र निस्किदै छ 

भारतेली नेपाली 
पत्र - पत्रिकाको 
शताब्दी १८८७-१९८६
आफ्नो प्रति आज नै सुरक्षित राख्नुहोस 

कालेबुंगको चरित्र प्रकाशनको नया कोसेली
भारतेली नेपाली 
पत्र - पत्रिकाको शताब्दी १८८७-१९८६
१०० सालको नेपाली पत्रकारितामाथि तैयार गरिएको शोधग्रंथ.
पत्रकार अनि विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पुस्तक
भारतेली नेपाली पत्र - पत्रिकाको शताब्दी १८८७-१९८६
संपर्क नंबर 
९१२६०-०१२२६ 


No comments:

Post a Comment